Met oog op de toekomst

Wij dragen ons steentje bij aan een betere omgeving. We gaan hierin een stap verder dan de vanzelfsprekende groene alternatieven zoals afvalscheiding, energiebesparing en het terugdringen van milieubelastende stoffen. Samen met onze partners pakken we ieder praktisch uitvoerbaar idee aan om groener te ondernemen. Zo is er straks ook nog genoeg voor onze familie na ons.

Certificering
  • FSC
  • ISO 9001
  • ISO 14001